Privacy Statement Nooit op Dieet

Nooit op Dieet, Raadhuislaan 1, 4251VS Werkendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.nooitopdieet.nl

Raadhuislaan 1

4251VS Werkendam

0624286807

 

M.C. Braal is de Functionaris Gegevensbescherming van Nooit op Dieet. Zij is te bereiken via martine@nooitopdieet.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nooit op Dieet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Nooit op Dieet verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid

– Biometrische gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nooit op Dieet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Nooit op Dieet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nooit op Dieet) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nooit op Dieet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie)

Persoonsgegevens > Bewaartermijn 1 jaar na beëindiging contract > Reden; eventuele herstart mogelijk.

Personalia                > Bewaartermijn 1 jaar na beëindiging contract > Reden; eventuele herstart.

Adres                         > Bewaartermijn 1 jaar na beëindiging contract > Reden; eventuele herstart

Telefoonnummer    > Bewaartermijn 1 jaar na beëindiging contract > Reden; eventuele herstart

Email-adres               > Bewaartermijn 1 jaar na beëindiging contract > Reden; eventuele herstart

gezondheid                > Bewaartermijn 1 jaar na beëindiging contract > Reden; eventuele herstart

biometrische gegevens > Bewaartermijn 1 jaar na beëindiging contract > Reden; eventuele herstart

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Nooit op Dieet verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nooit op Dieet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nooit op Dieet gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nooit op Dieet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar martine@nooitopdieet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Nooit op Dieet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nooit op Dieet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via martine@nooitopdieet.nl.

× Chat via whatsapp!